Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Termékek Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Kenceherceg kereke szabalyzat

Kenceherceg kereke

kuponjáték, és Adatvédelmi Szabályzat

1. Szervezés és lebonyolítás

A kuponjáték szervezője és adatkezelője a Creme Factory Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 01-09-288509 Adószám: 25777130-2-42 Székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 24. fszt. 1. (továbbiakban: „Szervező”), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A kuponjáték lebonyolítója és adatfeldolgozója a Mis-Online Kft. (Cégjegyzékszám:13-09-192593 Adószám: 11744773-1-13 Székhely: 2051 Biatorbágy, Tó sétány 57.) (továbbiakban: „Lebonyolító”), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár
el. A kuponjáték időtartama alatt a szabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető a játékleírásban található linken.

2. Részvételi szabályzat

A kuponjátékban azok a 13 éven felüli természetes személyek vehetnek részt, akik a kremapatika.hu oldalon használják a szerencsekereket, amelynek használatával minden tekintetben elfogadták a játékszabályzat rendelkezéseit és részt
vesznek a kupon játékban.
 

3. A kupon szerecsekerék és kuponok beválthatósái helye és ideje

Start: 2019.02.11. (hétfő) -16.00
Vége: 2019.02.20. (szerda) - 20.00

A kuponok beválthatók csak kizárólag a webshopunkban  2019.02.28.-ig,

4. A kupon szerencsekerék menete:

4.1. Meg kell adni az emailcímet.

4.2. Elfogadni az adatvédelmi szabályzatot.

4.3. Az alkalmazásban meg kell forgatni a szerencsekekreket.

4.4. Ez után megjelenő kupon kódot csak a webshopon történő vásárlásnál beváltani.

 

5. Adatkezelés
A Creme Factory Kft. adatkezelési nyilvántartatási száma: NAIH-131805/2017 A regisztrációval az érintett személyek kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező, mint adatkezelő a megadott személyes adatokat kezelje. A szervező a játékban részt vevők személyes adatait a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően, kizárólag jelen játékkal összefüggésben kezeli. Az adatkezelés célja a kuponjátékban való részvétel, az azzal kapcsolatos kommunikáció, a nyertes személyének nyilvános kihirdetése, továbbá saját marketingtevékenység folytatása. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az adatszolgáltatás önkéntes. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) értelmében a szervező kezeli és lebonyolító dolgozza fel a játékosok személyes adatait. Az adatkezelés jogi alapja az érintett személyek (játékosok) előzetes, tájékozott és határozott hozzájárulása a jelen játékszabályban meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez a Játékon való részvétellel. A szervező bármikor lehetőséget biztosít a játékosoknak arra, hogy tájékoztatást kérjenek személyes adataik kezeléséről, kérjék azok törlését vagy helyesbítését a
szervező (adatkezelő) alábbi címén:
Creme Factory Kft.
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 24. fszt. 1.
E-mail: krempatika@gmail.com
A reklámok fogadására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen visszavonható. A visszavonó nyilatkozatot Creme Factory Kft. (1068 Budapest, Városligeti fasor 24. fszt. 1., E-mail: krempatika@gmail.com) címre
kell megküldeni.

Ezen kívül a játékosokat megilleti a személyes adataik kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a szervező által meghozott döntéssel az érintett játékos nem ért egyet, úgy bírósághoz fordulhat az Infotv-ben foglalt feltételek szerint.
A játékos személyes adatainak a játékos kérésére történő törlése esetén, valamint ha a játékos személyes adatainak kezelése a játékos tiltakozása folytán megszűnik, a játékos Játékban való részvétele ezzel egyidejűleg automatikusan megszűnik. Jelen pontban
foglalt kötelezettségek teljesítéséért a szervező, mint adatkezelő, a lebonyolító, mint adatfeldolgozó felel. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó kötelezettséget vállal az Infotv-ben rögzített kötelezettségeinek a maradéktalan teljesítésére.
Az adatkezelő az adatokat harmadik személyek részére – a szervezőn és az adatfeldolgozón kívül – nem továbbítja, illetve nem hozza nyilvánosságra a következő      
kivétellel:
A kuponjátékban részt vevők a kuponjátékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertesek lesznek, akkor a szervező az adataik közül a nevüket nyilvánosságra hozza saját weboldalán, a Facebook
nyereményoldalon, a sajtóban, és egyéb nyomtatott kiadványokban.
A kuponjátékban részt vevők kifejezetten elfogadják és tudomásul veszik, hogy nem jogosultak ellenszolgáltatásra adataiknak a kuponjátékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért.
A szervező kizárja a felelősségét a kuponjátékban részt vevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a kuponjátékban részt vevők vagy
bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.


A kuponjáték részvevői a jogérvényesítési lehetőségeiket az Adatvédelmi törvénynek, valamint a Ptk.–nak megfelelően bíróság előtt gyakorolhatják, valamint
kérhetik az Adatvédelmi biztos segítségét.


7. Záró rendelkezések

Figyelemmel arra, hogy a kuponjáték online környezetben zajlik, szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a kuponjátékban részt vevők vagy a szervező informatikai rendszerében, illetve
szolgáltatásában, avagy a Facebook weboldalán merültek fel.   

A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a kuponjátékot akár a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A játékszabályzat módosításait, illetve a kuponjáték esetleges megszüntetéséről szóló
értesítést a szervező közzéteszi a kuponjáték Facebook oldalán. A kuponjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A kuponjátékban való részvétel önkéntes, de ha játékos a jelen játékszabályzatot
nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem vehet részt,  illetve abból kizárásra kerül.

Creme Factory Kft.

2019.02.11.

Médiapartnerünk a 

Több mint marketing ügynökség.