Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü
Nyelv
Hungarian hu

Játékszabályzat

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat  Krémpatika Nyereményjáték

1. Szervezés és lebonyolítás


A nyereményjáték szervezője és adatkezelője a
Creme Factory Korlátolt Felelősségű Társaság

(Cégjegyzékszám: 01-09-288509 Adószám: 25777130-2-42 Székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 24. fszt. 1. (továbbiakban: „Szervező”), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.
A nyereményjáték lebonyolítója és adatfeldolgozója a Mis-Online Kft. (Cégjegyzékszám: 13-09-192593 Adószám: 11744773-1-13 Székhely: 2051 Biatorbágy, Tó sétány 57.) (továbbiakban: „Lebonyolító”), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.
A nyereményjáték időtartama alatt a szabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető
a játékleírásban található linken.
 

2. Részvételi szabályzat


A nyereményjátékban azok a 13 éven felüli természetes személyek vehetnek részt, akik a játék egész menete alatt érvényes Facebook regisztrációval rendelkeznek, hozzájárultak a Facebook adataik kezeléséhez (név, e-mail cím), illetve az alkalmazás használatával minden tekintetben elfogadták a játékszabályzat rendelkezéseit és részt vesznek a játékban.
A kisorsolt nyereményekben nem részesülhetnek a Creme Factory Kft., a Mis-Online Kft. és alkalmazottai, valamint azok közvetlen hozzátartozói.

 

3. A nyereményjáték ideje


Start: 2018.11.20 (kedd) -18.00
Vége: 2018.12.15. (szombat) - 22.00
 

4. A nyereményjáték menete

Azok a játékosok, akik 2018. november 15. és december 20. között adják le online megrendelésüket, és véleményt írnak a megrendelt termékekről a www.krempatika.hu weboldalon, bekerülnek a nyereményjáték sorsolásba.

 

5. Nyeremények, sorsolás, nyeremények átadása:


Nyeremények a helyes megfejtők között sorsolva:
 

 Facebook nyeremények:

3 Krémpatika karácsonyi ajándékcsomag (3 nyertes).

 

A sorsolás időpontja: 2018.12.16.

 A sorsolást a Mis-Online Kft. bonyolítja le a random.org segítségével.


A szervező a nyertes nevét a sorsolás időpontjától számított 2 munkanapon belül a Krémpatika Facebook oldalán hirdeti ki. A nyerteseknek 5 munkanapon belül jelentkeznie kell nyereményükért:
Krémpatika Facebook oldalán küldött üzenetben
Ha a nyertes nem jelentkezik az értesítését követő 5 munkanapon belül a nyereményért, akkor az automatikusan a szervező tulajdonában marad.

A nyeremények átvételéről a válasz üzenetben vagy e-mailben tájékoztatja a szervező a nyertest, melyet automatikusan elfogadottnak tekintünk a visszaigazoló e-mail beérkeztével.
 

6. Adatkezelés

A Creme Factory Kft. adatkezelési nyilvántartatási száma: NAIH-131805/2017

A regisztrációval az érintett személyek kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező, mint adatkezelő a megadott személyes adatokat kezelje. A szervező a játékban részt vevők személyes adatait a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően, kizárólag jelen játékkal összefüggésben kezeli. Az adatkezelés célja a nyereményjátékban való részvétel, az azzal kapcsolatos kommunikáció, a nyertes személyének nyilvános kihirdetése, továbbá saját marketingtevékenység folytatása. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

Az adatszolgáltatás önkéntes. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) értelmében a szervező kezeli és lebonyolító dolgozza fel a játékosok személyes adatait. Az adatkezelés jogi alapja az érintett személyek (játékosok) előzetes, tájékozott és határozott hozzájárulása a jelen játékszabályban meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez a Játékon való részvétellel.

A szervező bármikor lehetőséget biztosít a játékosoknak arra, hogy tájékoztatást kérjenek személyes adataik kezeléséről, kérjék azok törlését vagy helyesbítését a szervező (adatkezelő) alábbi címén:

Creme Factory Kft.
Cím:
1068 Budapest, Városligeti fasor 24. fszt. 1.
E-mail: krempatika@gmail.com

A reklámok fogadására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen visszavonható. A visszavonó nyilatkozatot Creme Factory Kft. (
1068 Budapest, Városligeti fasor 24. fszt. 1., E-mail: krempatika@gmail.com) címre kell megküldeni.

Ezen kívül a játékosokat megilleti a személyes adataik kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a szervező által meghozott döntéssel az érintett játékos nem ért egyet, úgy bírósághoz fordulhat az Infotv-ben foglalt feltételek szerint.

A játékos személyes adatainak a játékos kérésére történő törlése esetén, valamint ha a játékos személyes adatainak kezelése a játékos tiltakozása folytán megszűnik, a játékos Játékban való részvétele ezzel egyidejűleg automatikusan megszűnik. Jelen pontban foglalt kötelezettségek teljesítéséért a szervező, mint adatkezelő, a lebonyolító, mint adatfeldolgozó felel. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó kötelezettséget vállal az Infotv-ben rögzített kötelezettségeinek a maradéktalan teljesítésére.

Az adatkezelő az adatokat harmadik személyek részére – a szervezőn és az adatfeldolgozón kívül – nem továbbítja, illetve nem hozza nyilvánosságra a következő kivétellel:

A nyereményjátékban részt vevők a nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertesek lesznek, akkor a szervező az adataik közül a nevüket nyilvánosságra hozza saját weboldalán, a Facebook nyereményoldalon, a sajtóban, és egyéb nyomtatott kiadványokban.

A nyereményjátékban részt vevők kifejezetten elfogadják és tudomásul veszik, hogy nem jogosultak ellenszolgáltatásra adataiknak a nyereményjátékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért.

A szervező kizárja a felelősségét a nyereményjátékban részt vevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a nyereményjátékban részt vevők vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

A nyereményjáték részvevői a jogérvényesítési lehetőségeiket az Adatvédelmi törvénynek, valamint a Ptk.–nak megfelelően bíróság előtt gyakorolhatják, valamint kérhetik az Adatvédelmi biztos segítségét.

7. Záró rendelkezések

Figyelemmel arra, hogy a nyereményjáték online környezetben zajlik, szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a nyereményjátékban részt vevők vagy a szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában, avagy a Facebook weboldalán merültek fel.

A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A játékszabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a szervező közzéteszi a nyereményjáték Facebook oldalán.

A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
A nyereményjátékban való részvétel önkéntes, de ha játékos a jelen játékszabályzatot nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.Creme Factory Kft.
2018.11. 20.